FANDOM


Spin doctors/Spinndoktors

Spinndoktor eller spin doctor syftar på en person eller personer som på en professionell nivå arbetar med att nå mediauppmärksamhet för idéer inom politik, vetenskap, samhälle eller näringsliv. Det kan även gälla marknadsföring av produkter och tjänster och då kallas det även för strategisk marknadskommunikation, spinndoktors faller ofta in under definitionen PR och Lobbning (Petersson, 2014: s89). 

Namnet spinndoktor är en översättning på det engelska namnet spin doctor, som kommer ursprungligen från den amerikanska sporten baseboll, och refererar till att kastaren kan sätta en skruv(spinn) på bollen för att försvåra och överlistar sin motståndare (Nationalencyklopedin, 2015). Det användes första gången i en ledarartikel i The New York Times 1984 efter en Tv-debatt mellan presidentkandidaterna Ronald Reagan och Walter Mondale(Safire, W, New York Times, 1986). Men rollen som spinndoktor anses börja med Edward Bernays som var en av dom första att använda sig spinn både inom politiska valkampanjer och för strategisk marknadskommunikation(Petersson, 2014: s79-84).

I politiska sammanhang är det en spinndoktor uppgift att försöka få verkligheten att framstå på ett mer gynnsamt sätt för deras kund eller kunder genom att sätta skruv på ett budskap för att vilseleda opinionen för att kunna uppnå en önskad effekt/effekter, ofta med hjälp argument och propaganda metoder. Dem är ofta förknippade med att försöka påverka genom att välja ett perspektiv. Normala metoder för spinndoktors att ändra opinionen,

·        Omdefiniera situationen. Att försöka att få cigarrettrökning att framstå som en fråga om valfrihet.

·        Ställa frågor. Man använder sig utav retoriska och vilseledande frågor för att leda uppmärksamheten till en önskad riktning.

·        Använda språk. Att medvetet ta upp ett problematiskt ord men intentionen att ändra på dess innebörd.

·        Sök bekräftelse. Att få vissa uppfattningar att bli socialt acceptabla av allmänheten.

·        Framställ fakta på ett fördelaktigt sätt. Hur man läser fakta kan uppfattas olika genom sin presentation, att 80 procent kommer att överleva påverkar annorlunda än om du läser att 20 procent kommer att avlida.

·        Ge illusoriska samband. Produkter och sociala framgångar, framställs så att mottagarna kan uppleva att det finns ett orsaksmässigt samband.(Petersson, 2014: s90).

Spinndoktorers mest effektiva väg att nå ut med information och kunna influera samhället är genom medier och journalister. Det mediala arbetet har blivit en centrerad roll i spinndoktorns arbetssätt och deras relation gentemot journalister är en relation byggd på tjänster och gentjänster. I ett flertal studier kan denna relation beskrivas som både positiv och negativ. Positiv då den har kunnat ge journalisten den distans från politiker som dom ska för att kunna upprätthålla sig som påtryckare av makten. Negativ för att det samtidigt har alienerat journalisterna från politikerna (Larsson, 2005: s32-33).

Referenser:

Larsson, L. (2005). Opinionsmakarna -En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati. Lund: Studentlitteratur ab.

Nationalencyklopedin. (2015). Hämtad 2015-09-17, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spinndoktor

Petersson, O. (2014). Opinionsbildning. Lund: studentlitteratur ab.

Safire, W. (1986, 31 augusti). On language- calling dr spinn. New York Times. Hämtad 2015-09-17, http://www.nytimes.com/1986/08/31/magazine/on-language-calling-dr-spin.html?Src=longreads

 

Förslag för vidare läsning 

Stephen, S. (2007) Goverment Communication in Australia. Melbourne: Cambridge University. Tillgänglig: http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/18525/45136_1.pdf?sequence =1

Snell, R. (2002, 16 mars). The Drawing Board: An Australian Review of Public Affairs, Nummer 2: Mars 2002, s187-207. Tillgänglig: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539402

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.