FANDOM


Social marknadsföring

1952 frågade sig forskaren Wiebe ”Varför kan en inte sälja broder- och systraskap som en säljer tvål?”(Kotler, Zalman 1979:1). Detta blev grunden till Kotler och Zalmans definition av den sociala marknadsföringen, som 1971 banade väg för marknadsföring bortom fysiska produkter. Att sälja idéer, attityder eller beteenden växte fram. Framförallt inom organisationer som jobbade för en ökad medvetenhet (Jevring & Egerkrans, 2002:4).

Den sociala marknadsföringen kan alltså betraktas som en påverkan där konsumentens beteendeförändring ska gynna konsumenten eller samhället i stort. Det är genom detta syfte den sociala marknadsföringen skiljer sig från annan marknadsföring (Jevring, Egerkrans, 2002:8). Det behöver inte handla om vinstmaximering eller ökad efterfrågan (Jevring, Egerkrans, 2002:21-23). Ett exempel är Systembolagets marknadsföring, där målet kan vara att minska efterfrågan på alkohol. Att syftet alltid ser till konsumentens bästa skiljer sig dock åt enligt andra definitioner. I och med att själva marknadsföringen utvecklas, har även begreppet utvecklats i sig. Ed Machibas menar att den sociala marknadsföringen kan verka vara för konsumentens bästa, då vilket företag som helst kan marknadsföra idéer eller attityder som påstår sig gynna konsumentens beteende (Jevring, Egerkrans, 2002:4). Exempelvis Pripps Blå, som sägs förmedla rofylldhet, sommar, semester och blå himmel (Jevring, Egerkrans, 2002:27). Den sociala marknadsföringen kan fortfarande ske med målet att generera lönsamhet eller endast att skapa en god attityd gentemot företaget/organisationen (Jevring, Egerkrans, 2002:8).

Detta leder oss in på den nyare delen av social marknadsföring, där närvaron i sociala medier innebär en möjlighet till ökad exponering. I en studie av Czarniawska är medierna den tyngsta mätaren för uppfattningar och attityder gentemot den egna organistationen (Larsson 2005:26). Då finns det såklart flera skäl till att dela och sprida sin synlighet vid sociala medier. Vara en del av ett sökresultat, finnas på Twitter, Facebook, Instagram. Den sociala marknadsföringen vill i och med det skapa en dialog, ett engagemang och en positiv inställning. Dialogen får inte bara ske mellan företaget/organisationen och publiken, utan även inom publiken. Ju fler som pratar desto bättre. Hur gör en för att få ett så bra diskussionsklimat som möjligt? Vad krävs för att publiken ska bli intresserade, positivt inställda? (Gillinger, 2013).

Kort sagt handlar social marknadsföring om den balans mellan attityderna kring vinst, och egna kommersiella intressen och de tankar om att gynna dig som konsument och samhällets intressen.

Källor: Egerkrans, J och C, Jevring (2002) Social Marknadsföring - att reda ut ett begrepp Hämtad 2015-09-07 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1348448&fileOId=2433208

Gillinger, C Sverigesradio (2013), Så ska Sverige bli bättre på Sociala medier Hämtad 2015-09-07 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=5457073

Larsson, L (2005) Opinionsmakarna Studentlitteratur, Lund

P, Kotler och G, Zaltman (1979) Social marketing: an approach to planned social change Hämtad 2015-09-07  http://www.sfu.ca/cmns/faculty/laba_m/425/07-fall/documents/Kotler-Zaltman.PDF

Vidare läsning: Andreasen, Alan R. (2003) Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace Hämtad 2015-09-09 http://public.kenan-flagler.unc.edu/courses/mba/mba260e/andreasen_jppm.pdf

Philip Kotler, Sidney J Levy (1969) Broadening the concept of marketing Hämtad 2015-09-09 http://trp.jlu.edu.cn:8000/yuhongyan_jpk../uploadfile/200705/20070523144447507.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.