FANDOM


Public relations (PR) (sv. “omvärldsrelationer”) – ”konsten” att uppnå ömsesidig förståelse och harmoni mellan människor, sociala grupper, klasser och organisationer(Larsson 1997,2014:38 samt «Webster's Dictionary»). Förståelse nås genom målmedvetet bildning av opinionen och förmåga att styra den. I snäv mening ses PR som systematisk verksamhet i en organisation som syftar till att ändra eller förstärka övertygelser, attityder och åsikter(opinioner) om företag, produkter, tjänster, specifika frågor eller idéer osv. hos olika grupper också kallade målgrupper(Schmitz 2009:20ff). PR kommunicerar med dessa målgrupper och skapar publicitet via icke-köpta medier eller kanaler(Bryntesson 2001:12) Professor Lawrence B. Long och Vincent Hazelton beskriver PR som styrnings kommunikativa funktion med hjälp av vilken organisationer kan anpassa sig till sin omgivning, ändra (eller behålla) den för att uppnå sina organisatoriska mål(Wilcox m.fl. 2000:27). Det bör nämnas att de vanligaste typerna av PR  är numera kommersiell och politisk PR.

Det finns flertal olika definitioner av begreppet som betonar olika särdrag, men alla de har något gemensamt – de handlar om relationer mellan en organisation och allmänheten(Larsson 1997,2004:37f).

Ofta missuppfattas begreppet och definieras som medieinriktade relationer mellan en organisation och allmänheten(Schmitz 2009:20). I Sverige har ordet används som synonym för publicitet och/eller medierelationer, vilket inte stämmer(Bryntesson m fl.2001:12).  

Man kan iaktta PR:s rötter under blomningen av sådana civilisationer som Babylon, antikens Grekland och antikens Rom, där makten försökte övertyga människor om att de bör erkänna deras regeringar och deras religion. Men denna verksamhet kallades inte "PR" då. Institutionellt började PR bildas några århundraden sedan. År 1622 grundade påve Gregorius XV Congregatio de Propaganda Fide, som främjade av katolicismen och försökte ändra opinionen (Petersson 2014:29). Uttrycket «PR» uttalades officielt för första gången i 1807 av USA:s president Thomas Jefferson i " Seventh Annual Message to Congress”. I den första fasen av utvecklingen hade PR främst politisk karaktär. Ett tag efter detta tillsammans med utvecklingen av stora företag ändrades prioriteringar på detta området. Nu var de sociala och ekonomiska förbindelserna som hade avgörande betydelse. PR blev en självständig verksamhetsgren tack vare Ivy Lee. Den amerikanska journalisten tillämpade praktiskt ”konst” av PR för att skydda rykte av många stormän. Ivy Lee hjälpte till vid skapandet av PR-byrå i 1904 och efter publicerade "Declaration of Principles" i 1906. Han ansåg att huvuduppgiften för PR var pressarbete(Cutlip m.fl. 2006:87-117). År 1947 grundades Public Relations Society of America(PRSA) och år 1955 bildades IPRA – International Public Relations Association. I mitten av 1960-talet förvandlades PR till en självständig vetenskap. Samma tidpunkt präglades av marknadsekonomisk framväxt. PR-verksamhet har blivit ett oumbärligt verktyg för ett framgångsrikt företag/organisation(Cutlip m.fl.2006:87ff).

För vidare läsning:

Bryntesson, B., Hammarlind, F., Sammeli, C.,F. PR i nytt medielandskap 2001. Liber AB

Bernd Schmitz 2009. PR handboken (andra reviderade upplagan). Bokförlaget Redaktionen i Stockholm AB

Peter Karaszi 2004. Stora PR-boken. Prime PR, Stockholm

Användbara teorier och begrepp inom PR-branchen: Uses and gratifications theory, cognitive dissonance, diffusion of innovations, framing.

Referenser:

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/jeffmes7.asp

http://www.webster-dictionary.org

http://www.prsa.org/AboutPRSA/#.VfrCUJa89TM

http://www.ipra.org/about/history

Larsåke Larsson 1997, 2014. Tillämpad kommunikationsvetenskap (4 uppl.). Studentlitteratur AB, Lund

Bernd Schmitz 2009. PR handboken (andra reviderade upplagan). Bokförlaget Redaktionen i Stockholm AB

Bryntesson, B., Hammarlind, F., Sammeli, C.,F. PR i nytt medielandskap 2001. Liber AB

Olof Petersson 2014. Opinionsbildning. Studentlitteratur AB, Lund

Wilcox D.L.,  Ault P.H., Agee W.K.,  Cameron G.T. 2000. Essentials of Public Relations. Allyn & Bacon

Cutlip S.M., Center A. H., Broom G. M. 2005. Effective Public Relations. Prentice Hall

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.