FANDOM


Välkommen till Kampen om offentligheten WikiEdit

Kampen om offentligheten, 15 hp, ht 2015

Uppgift 1: KurswikiEdit

Denna sida används av deltagarna i kursen Kampen om offentligheten 15hp ht2015 för uppgiften att skapa en wiki, eller nätencyklopedi, med för kursen relevanta begrepp.

Klicka dig in på ditt begrepp i listan och bidra med din text! -->:

Begrepp
Agenda setting
AIDA
Amerikanisering (valkampanjer)
Användargenererat innehåll/user generated content
Corporate social responsibility/socialt ansvarstagande
Digitala klyftor/digital divide
Deltagardemokrati
Framing
Gatekeeper
Gerillamarknadsföring
Image
Investor relations/Ägarrelationer
Issues management
Journalistikens professionalisering
Journalistiska yrkesideal
Journalistkårens representativitet
Korporativism
Kris
Kriskommunikation
Legitimitet
Lobbning/lobbying
Marknadsorienterade partier
Medialisering
Mediehändelse/media event
Medielogik
Medieskandaler
Medieträning
Målgrupp
Negative campaigning
Nyhetsprocessen
Nyhetsstyrning/news management
Nyhetsvärde
Offentlighet
Opinion
Opinionsmätningar
Partiska nyheter
Politisk kommunikation
Politisk konsumtion
Politisk marknadsföring
Priming
PR-branschens professionalisering
Profil
Propaganda
Pseudohändelse
Public affairs
Publicitet
Public relations
Publik
Risk
Sense-making
Social marknadsföring
Sociala medier
Spin doctors/Spinndoktorer
Tankesmedjor
Tredjepersonseffekter
Transparens
Tystnadsspiral
Utbytesrelationer (journalister-källor)
Valdemokrati/elitdemokrati
Valkampanjers professionalisering
Varumärke
Övertalning

Latest activityEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.